Інститут “САМРІТІ”

На сьогодні на території пострадянського простору представлені різні терапевтичні напрями. Сюди відносяться: класичний психоаналіз З. Фрейда. (К. Юнг, А. Адлер, В. Райх, К. Хорні, Е. Фром.), гештальттерапія (Ф. Перлс) поведінкова психотерапія (Б. Скіннер), гуманістична психотерапія (А. Маслоу, К. Роджерс), йоготерапія (В. Франкл), трансактний аналіз (Е. Берн), когнітивна терапія (А. Бек), групова психотерапія (Д. Морено).

Збільшення числа методів психотерапії, що призвело останнім часом до посилення інтеграційного руху в психотерапії, підтверджує положення про те, що наявні психотерапевтичні підходи не стільки розрізняються по відношенню до єдиного об’єкту – людської особистості, скільки концентруються на різних її аспектах і проблемах. Цим обумовлена відмінність в методах психотерапії. В даному випадку розглядаються терапевтичні напрями, що не мають прямого відношення до медицини, оскільки в якості інструментарію в них виступають не медикаментозні препарати, а поле контакту між особою і зовнішнім світом.

Що послужило ідеєю створення Інституту?

Кожен терапевтичний напрям є своєрідною спробою відповіді психотерапевтичних кіл на актуальні запити соціуму з метою рішення цілої низки запитань емоційного характеру для гнучкішої і конструктивнішої адаптації індивіда до життя і її проявлення. Сьогоднішнє покоління – це онуки і правнуки тих, хто брав участь у бойових діях часів Великої Вітчизняної війни, люди, чиї предки масово гинули насильницькою смертю, зникали без вісті на полях битв, полишали свої сім’ї, переживали депортацію на незаселені території. Це – ті, хто у більшості своїй втратив зв’язок з коренями, як етнічними, так спорідненими і культурними. У цю ж категорію потрапляють люди, що виросли і сформувалися в неповних сім’ях, а також ті хто був кинутий своїми батьками. Саме цей стан населення, що проживає на територіях пострадянського простору, і послужило відправною точкою для створення Інституту саморозвитку людини “САМРІТІ”, завданням і провідною темою якого є реалізація Програми терапії роду, а також підготовка фахівців з цього напряму.

Хто такий Терапевт роду і що це за спеціальність?

Терапевт роду – це людина, що проводить психотерапевтичну роботу консультаційного і корекційного характеру, метою якої є акумуляція енергетичного ресурсу, втраченого з різних причин представниками попередніх поколінь, що в результаті призвело до його кризи і нестачі в житті сучасників. Як наслідок – наявність безлічі небажаних життєвих сценаріїв, складнощі в знаходженні свого місця в житті і самореалізації в широкому сенсі слова.

Спеціальність “терапевт роду” близька до спеціалізацій, об’єктом і предметом яких є сімейні стосунки і складнощі у вихованні підростаючого покоління.

Полем діяльності терапевта роду виступає “клин роду”, наявність-відсутність в ньому фігур родичів.

Об’єктом діяльності є якість родинних зв’язків індивіда аж до сьомого покоління його предків. Це означає, що робота проводиться з пам’яттю, що успадкована від представників клину роду, які жили задовго до нашого часу. Відмітними сторонами спеціалізації “терапевт роду” є використання методів психо-енергетичних напрямів, медитативних практик а також комплексів і фрагментів різноманітних рухових і оздоровчих гімнастик.

Важливо відмітити, що цей напрям сформувався і розвивається на території України і не є запозиченим. Проте, матеріали Програми враховують основні віяння і тенденції, що представлені на сьогодні на нашій території, і дають можливість коректного поводження з ними.

Вимоги до “Терапевта роду”.

Враховуючи досить високе навантаження під час роботи на психічну структуру Терапевта роду, до нього висувається ряд вимог. Серед них: глибоке розуміння процесів, що відбуваються з клієнтом під час терапії; здатність до “перемикання” свідомості і розподілу уваги на декількох об’єктах під час терапевтичного процесу; психо-енергетична сила і витривалість; здатність і уміння супроводжувати клієнта під час усієї процедури. Особлива вимога ставиться до стану здоров’я і психічної стійкості самого Терапевта роду.

Як побудований курс навчання?

Курс навчання розрахований на трирічний період і побудований за Болонським принципом освіти. Навчання проводиться за допомогою віддаленого методу – з використанням ресурсів Інтернет. Така форма вважається найбільш сприятливою і гнучкою, оскільки основна частина студентів – люди, зайняті на основному місці роботи. Віддалена форма дозволяє навчатися у будь-який час доби, а також надає можливість неодноразового перегляду лекційного матеріалу по дисциплінах, що вивчаються. Залікові та екзаменаційні сесії проводяться двічі в рік. Екзаменаторами є викладацький склад, чиї лекції були заздалегідь зняті і розміщені на учбових ресурсах Інституту «САМРІТІ».

Які можливості набуває випускник Інституту?

Випускник Інституту «САМРІТІ» набуває можливості двох видів :

  • Здатність на досить глибокому рівні проводити корекцію причин різних проблем сімейно-споріднених стосунків, розглянутих в контексті спадкових форм відхилень. Під причинами розуміються чинники, що привели до різних відхилень і виявлених, як на фізичному, так і емоційно-душевному рівнях.
  • Уміння приймати максимально конструктивні рішення у будь-якій життєво важливій ситуації, як у своєму житті так і житті роду в цілому.

Основна відмінність при навчанні в Інституті «САМРІТІ» полягає в тому, що воно спрямоване на внутрішнє самовдосконалення і корекцію власного емоційного досвіду. Випускники Інституту зможуть знайти застосування свого досвіду і знанням у сфері терапії сімейних стосунків.

Отримавши міжнародний Диплом Європейського університету Jean Monnet за фахом: “Терапевт роду”, випускники Інституту зможуть працевлаштуватися на території будь-якої країни, в якій цей диплом вважається валідним, на умовах, аналогічних статусу “приватний підприємець”.