Про нас

Громадська організація “Інститут саморозвитку людини “САМРІТІ” (Свідоцтво про реєстрацію № 365005 від 29.07.2009 в Голосіївській районній в м. Києві державній  адміністрації) створена на засадах професійної приналежності та об’єднує представників психолого-педагогічної і медичної просвітницької сфери, що зацікавлені у зміцненні цінностей внутрішньосімейних і внутрішньородових стосунків, а також розвитку психології та психотерапії.

Інститут “САМРІТІ” є неприбутковою, неполітичною та нерелігійною організацією.

Основні цілі діяльності Інституту:

Об’єднання психотерапевтів, психологів і представників суміжних напрямів, що цікавляться питаннями зміцнення цінностей внутрішньосімейних і внутрішньородових стосунків, а також розвиток психології і психотерапії.

Підтримка наукових досліджень в області психології і психотерапії.

Організація для своїх членів теоретичних і практичних семінарів, конференцій, симпозіумів, призначених для аналізу і осмислення актуальних проблем внутрішньосімейних і внутрішньородових стосунків, а також психології і психотерапії.

Співпраця з іншими організаціями, які об’єднують представників психології і психотерапії.

Основні завдання Інституту:

Сприяння зміцненню цінностей внутрішньосімейних і внутрішньородових стосунків.

Сприяння популяризації і просуванню Терапії роду як самостійного терапевтичного напряму.

Сприяння професійному удосконаленню фахівців з Терапії роду, психологів і психотерапевтів.

Інститут “САМРІТІ” є асоційованим членом європейського університету Jean Monnet www.jeanmonnet.com, у зв’язку з чим надає можливість проходження трирічного курсу очно-заочного навчання за фахом: “Терапевт роду” (“Genus Therapy”) з подальшим отриманням Диплома міжнародного зразка.